Propozície Zlom väz

Miesto konania akcie: Lyžiarské stredisko Malý Stránik

Organizátor: Žilinské Blatíčko, o.z. & Róbert Majtán

Riaditeľ pretekov: Luboš Terry Dupkala

Vek pretekárov: 15+

Dĺžka trate: 2 km

Prevýšenie: 230 metrov

Počet prekážok: 10+

Maximálny počet pretekárov: 300. Po dosiahnutí maximálneho počtu bude online prihlasovanie ukončené. Po dosiahnutí maximálneho počtu nebude možné prihlasovanie na mieste konania pretekov.

Kategórie:

  • Individuálne preteky – súťažný beh jednotlivcov (muži aj ženy).
  • Súťaž dvojíc rozhodujúci je čas druhého pretekára z tímu.

Prezentácia: Areál lyžiarského strediska od 9:00.

Štart pretekov:  od 11:00 hod. Štartuje sa v intervale 30 sekúnd podľa štartovného čísla. Dvojica štartuje spoločne.

Pomoc: Pomoc je rozmiestnená na väčšine úsekov trate.

Ocenenie víťazov:

Vyhlásenie víťazov po dobehnutí posledného pretekára. Vyhlasovaní budú:

  •  muži
  •  ženy
  • dvojice

Vyhodnotené budú prvé tri miesta

Štartovné: 

Zvýhodnené štartovné do 31.8.* / rozhoduje uhradenie štartovného na účet organizátora/
Cena štartovného je 15€ osoba. V prípade dvojíc je štartovné 30€
Normálne štartovné od 1.9 do 10.9. 
Cena štartovného 20€ osoba. V prípade dvojíc je štartovné 40€
Platba na mieste 15.9.
Cena štartovného 30€ / pretekár ( prihlásenie bude možné len ak nebude naplnený limit  300 účastníkov)
*V prípade ak pretekár po tomto termíne nebude mať uhradené štartovné bude automaticky odstránený z prihlasovacieho formuláru!!!

Štartovné je možné vrátiť najneskôr 10 dní pred samotným podujatím v odôvodnených prípadoch ako je vážne zranenie, choroba . Štartovné je možné previesť na inú osobu najneskôr do 1.9.2020.

V prípade prehlasovania pretekára na inú osobu bude učtovaný poplatok 5€ !

V prípade ak by bola akcia zrušená z dôvodu COVID-19, alebo inej pandémie alebo epidémie v takomto prípade bude storno poplatok vo výške 5€ z celkovej výšky štartovného uhradeného prihláseným účastníkom!

Číslo účtu: FIO BANKA / IBAN:SK9783300000002501654052

V cieli: Každý pretekár dostane medailu a občerstvenie.

Prihlasovanie: https://www.blaticko.sk/prihlasovanie-zlom-vaz/

Čo si vziať: Bežecké oblečenie podľa počasia, ľahká športová obuv, náhradné oblečenie a obuv, vrecko na mokré a špinavé veci.

Diváci: Diváci majú bezplatný vstup na celú trasu preteku.

Úschovňa: V stráženom stane.

Parkovanie: Bezplatné v Zástrani pod Stránikom nad kostolom cca 150 metrov!

Iné:

  • * Závod sa koná za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zrušenie súťaže.
  • * Pretekári súťažia na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si zdravotné a úrazové poistenie individuálne.
  • * Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí.
  • * Pretekári si musia priniesť svoju pitnú vodu.
  • * Doporučujeme lekársku prehliadku zdravotnej spôsobilosti zúčastniť sa podujatia.

Kontakty: lubos.dupkala@gmail.com