Propozície Zlom väz

Termín: 17. septembra 2023

Miesto konania akcie: Lyžiarské stredisko Malý Stránik

Organizátor: Žilinské Blatíčko, o.z. & Róbert Majtán

Vek pretekárov: 15+

Dĺžka trate: 5,5 km

Prevýšenie trate: 380 m

Počet prekážok: 25+

Kategórie:

 • Individuálne preteky
  • súťažný beh jednotlivcov (muži aj ženy do 39 rokov).
  • súťažný beh jednotlivcov (muži aj ženy nad 40 rokov).
 • Súťaž dvojíc – rozhodujúci je čas druhého pretekára z tímu.
 • Súťaž štvoríc – rozhodujúci je čas štvrtého pretekára z tímu.

Prezentácia: od 9:00 hod. Areál lyžiarskeho strediska.

Štart pretekov:  od 11:00 hod. Štartuje sa v intervale : sólo pretekári po 1 minúte / dvojice po 2 minútach / štvorice po 3 minútach.

Časy štartov a poradie pretekárov – klik 

 

Pomoc: Pomoc je rozmiestnená na väčšine úsekov trate.

Ocenenie víťazov:

Vyhlásenie víťazov po dobehnutí posledného pretekára. Vyhlasovaní budú:

 •  muži
 •  ženy
 • dvojice
 • štvorice

Vyhodnotené budú prvé tri miesta

Štartovné: 

Zvýhodnené štartovné do 1.8.* / rozhoduje uhradenie štartovného na účet organizátora/
Cena štartovného je 24€ osoba. V prípade dvojíc je štartovné 48€, Štvorica 96€
Normálne štartovné od 1.8 do 31.8. 
Cena štartovného 35€ osoba. V prípade dvojíc je štartovné 70€. Štvorica 140€
Pre nerozhodných od 1.9. až do štartu 
45€ /štartujúci
Platba na mieste 
45€ /štartujúci
.
LIMIT ŠTARTUJÚCICH 350 účastníkov. 
.
V prípade naplnenia počtu účastníkov do termínu 31.8. budeme akceptovať len uhradených pretekárov. 3.9. budú nezaplatení účastníci z prihlasovacieho systému vyradení, aby sa umožnilo prihlásiť ďalším záujemcom.
Číslo účtu: FIO BANKA / IBAN:SK9783300000002501654052
Štartovné je možné vrátiť najneskôr 10 dní pred samotným podujatím /t.j. 7.9.23/ v odôvodnených prípadoch ako je vážne zranenie, choroba.
Do tohto termínu /7.9.23/ v prípade odhlásenia vrátime 50% z už zaplateného štartového poplatku.
Štartovné je možné previesť na inú osobu najneskôr do 7.9.23. V prípade prehlasovania pretekára na inú osobu bude účtovaný poplatok 5€ !
V prípade ak by bola akcia zrušená z dôvodu COVID-19, alebo inej pandémie alebo epidémie v takomto prípade bude storno poplatok vo výške 5€ z celkovej výšky štartovného uhradeného prihláseným účastníkom!

Detský URBANIX Zlom Väzík

.
Trať 700 metrov 10 prekážok
Každý účastník dostáva pamätnú medailu.
Štartovné: 5€
Kategórie:
Baby: 0-4 roky / rok nar. 2019 a mladšie /
Mili: 5-7 rokov / rok narodenia 2016-2018 /
Mladší žiaci: 8-10 rokov /rok narodenia 2015.2013/
Starší Žiaci 11-14 rokov / rok narodenia 2012- 2009/
.
Štart detských pretekov je po štarte posledného dospelého pretekára cca 10 minut.
Štart deti je možný výhradne so súhlasom rodiča a aj jeho prítomnosť.
.
V cieli: Každý pretekár dostane medailu a občerstvenie.
.

Čo si vziať: Bežecké oblečenie podľa počasia, ľahká športová obuv, náhradné oblečenie a obuv, vrecko na mokré a špinavé veci.

Diváci: Diváci majú bezplatný vstup na celú trasu preteku.

Úschovňa: V stráženom stane.

Parkovanie: Bezplatné v Zástrani pod Stránikom nad kostolom cca 150 metrov!

Iné:

 • * Závod sa koná za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zrušenie súťaže.
 • * Pretekári súťažia na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si zdravotné a úrazové poistenie individuálne.
 • * Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí.
 • * Pretekári si musia priniesť svoju pitnú vodu.
 • * Doporučujeme lekársku prehliadku zdravotnej spôsobilosti zúčastniť sa podujatia.

 

Kontakty: lubos.dupkala@gmail.com 

Parkovanie:

 

Trať
https://www.sports-tracker.com/workout/oioman/60fd3df2257d32203e71846e