Propozície Zlom väz

Miesto konania akcie: Lyžiarské stredisko Malý Stránik

Organizátor: Žilinské Blatíčko, o.z. & Róbert Majtán

Riaditeľ pretekov: Luboš Terry Dupkala

Vek pretekárov: 15+

Dĺžka trate: 2 km

Prevýšenie: 230 metrov

Počet prekážok: 15+

Maximálny počet pretekárov: 300.

Po dosiahnutí maximálneho počtu bude online prihlasovanie ukončené. Po dosiahnutí maximálneho počtu nebude možné prihlasovanie na mieste konania pretekov.

Kategórie:

 • Individuálne preteky – súťažný beh jednotlivcov (muži aj ženy).
 • Súťaž dvojíc rozhodujúci je čas druhého pretekára z tímu.

Prezentácia: Areál lyžiarskeho strediska od 9:00.

Štart pretekov:  od 11:00 hod. Štartuje sa v intervale 30 sekúnd podľa štartovného čísla. Dvojica štartuje spoločne.

Pomoc: Pomoc je rozmiestnená na väčšine úsekov trate.

Ocenenie víťazov:

Vyhlásenie víťazov po dobehnutí posledného pretekára. Vyhlasovaní budú:

 •  muži
 •  ženy
 • dvojice

Vyhodnotené budú prvé tri miesta

Štartovné: 

Zvýhodnené štartovné do 31.8.* / rozhoduje uhradenie štartovného na účet organizátora/
Cena štartovného je 15€ osoba. V prípade dvojíc je štartovné 30€
Normálne štartovné od 1.9 do 10.9. 
Cena štartovného 20€ osoba. V prípade dvojíc je štartovné 40€
Platba na mieste 15.9.
Cena štartovného 25€ / pretekár (prihlásenie bude možné len ak nebude naplnený limit  300 účastníkov)
Číslo účtu: FIO BANKA / IBAN:SK9783300000002501654052
*V prípade ak pretekár po tomto termíne nebude mať uhradené štartovné bude automaticky odstránený z prihlasovacieho formuláru!!!
Štartovné je možné vrátiť najneskôr 10 dní pred samotným podujatím v odôvodnených prípadoch ako je vážne zranenie, choroba . Štartovné je možné previesť na inú osobu najneskôr do 1.9.2020.
V prípade prehlasovania pretekára na inú osobu bude učtovaný poplatok 5€ !
V prípade ak by bola akcia zrušená z dôvodu COVID-19, alebo inej pandémie alebo epidémie v takomto prípade bude storno poplatok vo výške 5€ z celkovej výšky štartovného uhradeného prihláseným účastníkom!

 

V cieli: Každý pretekár dostane medailu a občerstvenie.

Prihlasovanie: https://www.blaticko.sk/prihlasovanie-zlom-vaz/

Čo si vziať: Bežecké oblečenie podľa počasia, ľahká športová obuv, náhradné oblečenie a obuv, vrecko na mokré a špinavé veci.

Diváci: Diváci majú bezplatný vstup na celú trasu preteku.

Úschovňa: V stráženom stane.

Parkovanie: Bezplatné v Zástrani pod Stránikom nad kostolom cca 150 metrov!

Iné:

 • * Závod sa koná za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zrušenie súťaže.
 • * Pretekári súťažia na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si zdravotné a úrazové poistenie individuálne.
 • * Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí.
 • * Pretekári si musia priniesť svoju pitnú vodu.
 • * Doporučujeme lekársku prehliadku zdravotnej spôsobilosti zúčastniť sa podujatia.

Opatrenia voči šíreniu COVID-19 na mieste konania podujatia

Pri vstupe do areálu podujatia:

 • * Bude povinné aplikovať dezinfekčný prostriedok na ruky
 • * Počas pohybu v areáli podujatia, obzvlášť na registrácií a na štarte bude povinné nosenie rúška (šatka)
 • * Dodržiavajte odstup min. 2m
 • * Zamedzte podávaniu si rúk
 • * Pravidelne si dezinfikujte ruky

V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 (koronavírus) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné stredisko a informujte ich o svojom zdravotnom stave.

Kontakty: lubos.dupkala@gmail.com 

Parkovanie: