Propozície

Štartovnú listinu nájdete tu.

Termín: 22. septembra 2018

Miesto konania akcie: Lesopark Chrasť, Žilina

Organizátor: Preles, o.z.

Riaditeľ pretekov: Mgr. Vladimír Randa

Vek pretekárov: 15+

Dĺžka trate: 8+ km

Počet prekážok: 25+

Maximálny počet pretekárov: 500. Po dosiahnutí maximálneho počtu bude online prihlasovanie ukončené. Po dosiahnutí maximálneho počtu nebude možné prihlasovanie na mieste konania pretekov.

Kategórie:

 • Individuálne preteky – súťažný beh jednotlivcov (muži aj ženy).
 • Výzva dvojíc – nesúťažný beh dvojíc (muž – muž, žena – žena, zmiešaná dvojica). Dvojici sa nemeria čas. Dvojica beží spoločne, spoločne tiež prekonáva prekážky, ktoré sú na to uspôsobené.
 • Súťaž tímov – pretekári, ktorí bežia individuálne preteky, sa môžu spájať do 4-členných tímov. Vyhodnocuje sa čas jednotlivca pre individuálne preteky ako aj čas celého tímu pre súťaž tímov.
 • Detský beh – pre deti vo veku od 0 do 14 rokov, bezplatná registrácia priamo v mieste konania pretekov, štart o 11:00 a 11:45.

Prezentácia: Areál detského ihriska v lesoparku od 8:00. Odporúčame prísť na prezentáciu minimálne 1,5 hod. pred štartom vašej vlny. Pri prezentácií podpíšete reverz, účastníci mladší ako 18 rokov musia byť v sprievode zákonného zástupcu.

Štart pretekov: Vo vlnách od 10:00 hod. Umiestnenie vo vlne závisí od dátumu prihlásenia na závod. Čím skôr sa prihlásite, tým skôr budete štartovať. Zoznam prihlásených, ako aj číslo vašej štartovnej vlny, bude na stránkach pretekov najneskôr deň vopred, t.j. 21.9.2018.

Elitná vlna – Super blato: Pre elitných pretekárov je vyhradených 30 miest v prvých dvoch vlnách. Pre tieto dve vlny je potrebné zakúpenie špeciálneho štartovného.

Detský beh: 

 • Kategória 0-7, štart o 10:30, dĺžka trate 1km, bezplatné štartovné, povinný sprievod rodiča alebo inej dospelej osoby
 • Kategória 8-14, štart o 11:15, dĺžka trate 1km, bezplatné štartovné, dobrovoľný sprievod rodiča alebo inej dospelej osoby

Obe kategórie bude pri behu sprevádzať organizátor. Registrácia detí je priamo v mieste konania, povinná je prítomnosť zákonného zástupcu.

Pomoc: Pomoc je rozmiestnená na väčšine úsekov trate.

Ocenenie víťazov:

Vyhlásenie víťazov po dobehnutí posledného pretekára. Vyhlasovaní budú:

 • * prví traja muži v absolútnom poradí,
 • * prvé tri ženy v absolútnom poradí,
 • * prvé tri tímy.

Štartovné: 20€ pre individuálne preteky,  40€ pre výzvu dvojíc, 80€ pre 4 pretekárov v súťaži tímov pri prihlásení do polnoci 16.9.2018.

Štartovné je možné vrátiť do 14 dní od prihlásenia pri jeho zrušení do 16.9.2018. Štartovné je možné previesť na inú osobu najneskôr do 16.9.2018. Počet pretekárov je od 9.9.2018 naplnený a prihlasovanie na mieste tak nebude možné!

V cieli: Každý pretekár dostane medailu a občerstvenie.

Prihlasovanie:  V záložke “Prihlasovanie a obchod”.

Čo si vziať: Bežecké oblečenie podľa počasia, ľahká športová obuv, náhradné oblečenie a obuv, vrecko na mokré a špinavé veci.

Diváci: Diváci majú bezplatný vstup na celú trasu preteku.

Úschovňa: V stráženom stane.

Parkovanie: Bezplatné v areáli Žilinskej univerzity. Mapa s označením parkovacích plôch a štartu preteku.

Iné:

 • * Závod sa koná za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zrušenie súťaže.
 • * Pretekári súťažia na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si zdravotné a úrazové poistenie individuálne.
 • * Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí.
 • * Pretekári si musia priniesť svoju pitnú vodu. Možnosť doplniť v areáli.
 • * Doporučujeme lekársku prehliadku zdravotnej spôsobilosti zúčastniť sa podujatia.

Kontakty: info@lanovyparkpreles.sk, 0949 754 146