Propozície

Termín: 5. septembra 2020

Miesto konania akcie: Lesopark Chrasť, Žilina

Organizátor: Žilinské Blatíčko, o.z. & Róbert Majtán

Riaditeľ pretekov: Luboš Terry Dupkala

Vek pretekárov: 15+

Dĺžka trate: 8+ km

Počet prekážok: 30+

Maximálny počet pretekárov: 600. Po dosiahnutí maximálneho počtu bude online prihlasovanie ukončené.

Prihlasovanie: O spustení prihlasovania budeme informovať.

Výsledky: https://vysledky.timechip.cz/#2019/101

Kategórie:

 • Super blato – beh jednotlivcov, elitná vlna. Pre elitných pretekárov je vyhradených 50 miest v prvých desiatich vlnách. Pre tieto vlny je potrebné zakúpenie špeciálneho štartovného.
 • Blatíčko – beh jednotlivcov
 • Dvojčlenné tímy – beh dvojíc. Dvojica beží spoločne, spoločne prekonáva prekážky. Vyhodnocuje sa čas celého tímu po dobehnutí do cieľa, rozhodujúci je čas posledného pretekára.
 • Štvorčlenné tímy – beh štvoríc. Štvorica beží spoločne, spoločne prekonáva prekážky. Vyhodnocuje sa čas celého tímu po dobehnutí do cieľa, rozhodujúci je čas posledného pretekára.
 • Karneval súťaž v maskách – pre všetkých recesistov, ktorí majú radi zábavu a dokážu sa odviazať. Súťaž o najlepšiu masku!!! Hodnotiť budú účastníci a preto je dôležite pohybovať sa v maskách pred podujatím aj počas neho….
 • Detský beh – pre deti vo veku od 0 do 14 rokov, bezplatná registrácia priamo v mieste konania pretekov, štart o 11:30.

Prezentácia: Areál detského ihriska v lesoparku od 8:00 do 10:30. Pri prezentácií podpíšete reverz, účastníci mladší ako 18 rokov musia byť v sprievode zákonného zástupcu.

Štart pretekov: Vo vlnách od 10:00 hod. Umiestnenie vo vlne závisí od dátumu prihlásenia na závod. Čím skôr sa prihlásite, tým skôr budete štartovať. Zoznam prihlásených, ako aj číslo vašej štartovnej vlny, bude na stránkach pretekov najneskôr deň vopred, t.j. 4.9.2020.

Detský beh: 

 • Kategória 0-3 (ročníky 2020 – 2017), štart o 11:30, dĺžka trate cca 800m / 10 prekážok, bezplatné štartovné, povinný sprievod rodiča alebo inej dospelej osoby
 • Kategória 4-7 (ročníky 2016 – 2013), štart o 11:45, dĺžka trate cca 800m / 10 prekážok, bezplatné štartovné, povinný sprievod rodiča alebo inej dospelej osoby
 • Kategória 8-10 (ročníky 2012 – 2010), štart o 12:00, dĺžka trate cca 800m / 10 prekážok, bezplatné štartovné, dobrovoľný sprievod rodiča alebo inej dospelej osoby
 • Kategória 11-14 (ročníky 2009 – 2006), štart o 12:15, dĺžka trate cca 800m / 10 prekážok, bezplatné štartovné, dobrovoľný sprievod rodiča alebo inej dospelej osoby

Všetky kategórie bude pri behu sprevádzať organizátor. Registrácia detí je priamo v mieste konania od 10:30, povinná je prítomnosť zákonného zástupcu.

Pomoc: Pomoc je rozmiestnená na väčšine úsekov trate.

Ocenenie víťazov:

Vyhlásenie víťazov bude po dobehnutí posledného pretekára do cieľa. Vyhlasované budú prvé tri miesta:

 • Super blato
  • Muži
  • Ženy
 • Blatíčko
  • Muži do 29
  • Muži 30 – 39
  • Muži 40 – 49
  • Muži 50+
  • Ženy do 29
  • Ženy 30 – 39
  • Ženy 40+
 • Dvojčlenné tímy
 • Štvorčlenné tímy
 • Najlepšia karnevalová maska

Štartovné: 

Zvýhodnené štartovné do 30.6. / rozhoduje uhradenie štartovného na účet organizátora/
Superblato 25€
Suma  20€
Dvojice 40€
Štvorice 80€
Karneval 15€
V prípade ak pretekár po tomto termíne nebude mať uhradené štartovné bude automaticky odstránený z prihlasovacieho formuláru!!!
Štartovné pre nerozhodných od 1.7 do 15.8 /s možnosťou objednania trička/
Superblato 35€  od 1.7 do 15.8
Suma  30€  od 1.7 do 15.8
Dvojice 60€  od 1.7 do 15.8
Štvorice 120€ od 1.7 do 15.8
Karneval 25€
Štartovné pre majetných od 16.9 do 1.9. ak bude ešte niečo voľné /bez možnosti objednania trička/
Superblato 45€  od 16.8 do 1.9.
Suma  40€  od 16.8. do 1.9.
Dvojice 80€ od 16.8. do 1.9.
Štvorice 160€  od 16.8. do 1.9.
Karneval 35€
+ tričko 8€ /len pre objednávky do konca júla/

 

Štartovné je možné vrátiť najneskôr 14 dní pred samotným podujatím v odôvodnených prípadoch ako je vážne zranenie, choroba . Štartovné je možné previesť na inú osobu najneskôr do 10.9.2019.

Manipulačný poplatok za vrátenie štartovného je 5€.

Manipulačný poplatok za prepísanie  štartovného na inú osobu je 5€./Suma bude doplatená pri prezentácii/

Číslo účtu: Fio banka IBAN: SK97 8330 0000 0025 0165 4052

V cieli: Každý pretekár dostane medailu a občerstvenie.

Čo si vziať: Bežecké oblečenie podľa počasia, ľahká športová obuv, náhradné oblečenie a obuv, vrecko na mokré a špinavé veci.

Diváci: Diváci majú bezplatný vstup na celú trasu preteku.

Úschovňa: V stráženom stane.

Parkovanie: Bezplatné v areáli Žilinskej univerzity. Mapa s označením parkovacích plôch a štartu preteku.

Iné:

 • * Závod sa koná za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zrušenie súťaže.
 • * Pretekári súťažia na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si zdravotné a úrazové poistenie individuálne.
 • * Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí.
 • * Pretekári si musia priniesť svoju pitnú vodu. Možnosť doplniť v areáli.
 • * Doporučujeme lekársku prehliadku zdravotnej spôsobilosti zúčastniť sa podujatia.

Kontakty: lubos.dupkala@gmail.com, 0948 777 670